021-44362669
info@rkaa.net

تسلیت

تسلیت

تسلیت

جزئیات

RKA | حس خوب امنیت

12 فروردین 1398
حادثه‌ی تأثرانگیز سیل ویرانگر در چند استان شمالی ، غربی و جنوب غربی که به درگذشت تعدادی از مردم عزیز و داغدار شدن خانواده‌ها در ایام عید و نیز به مجروحیت جمعی دیگر و ویرانی و خسارت در شهر انجامید، مایه‌ی اندوه و تاسف گردیده است. از خداوند منان طلب صبر برای خانوادهای این عزیزان را خواستاریم.
گروه مهندسی آرکا

اخبار مرتبط