021-44362669
info@rkaa.net
خلاصه:

امروزه در سراسر دنیا با پیشرفت تکنولوژی، صنعت کهن کشاورزی هم دستخوش تحولات بسیاری شده است که موجب بهره وری بیشتر از نیروی انسانی و منابع و در نتیجه آن افزایش کیفیت و حجم تولیدات کشاورزی شده است.

امروزه در سراسر دنیا با پیشرفت تکنولوژی، صنعت کهن کشاورزی هم دستخوش تحولات بسیاری شده است که موجب بهره وری بیشتر از نیروی انسانی و منابع و در نتیجه آن افزایش کیفیت و حجم تولیدات کشاورزی شده است.
در کشور ما بیش از 90 درصد از منابع آبی صرف مصارف کشاورزی می شود و تقریبا 60 درصد از آن هدر می رود که در صورت عدم کنترل این هدر رفت منابع آبی در سال های آتی کشور ما با مشکلات جدی در این زمینه رو برو خواهد شد. علاوه بر این مسئله، با بررسی هر چه بیشتر کشاورزی بومی و سنتی کشور در میابیم انواع مشکلات در زمینه های مختلف از جمله سرمازدگی باغات، آفات، کود دهی نا مناسب، محصولات غیر ارگانیک و مضر و... موجب از بین رفتن صنعت کشاورزی در سال های آینده خواهد شد.
شرکت آرکا با استفاده از متخصصین خود و با بررسی تمامی مشکلات و انواع راه کارهای موجود در سراسر دنیا و توسعه آنها موفق به عرضه انواع پکیج های هوشمند سازی مزارع و باغات با توجه به سطوح مختلف نیاز شده است. 

خدماتی که مزرعه هوشمند آرکا برای شما فراهم میکند


- سقف هوشمند: با استفاده از سازه های کابلی برباغ شما سقفی  متحرک ایجاد می شود که باعث جلوگیری از سرما زدگی و از بین رفتن محصولات باغ شما می شود بدین صورت که در مواقع خواص با پیش بینی و اندازگیری دما با تشخیص خود سقف را باز و کل فضای باغ را تحت پوشش خود قرار می دهد  و در نتیجه دمای ایمن جهت جلوگیری از سرما زدگی را محیا میکند.
- آبیاری هوشمند
- کنترل هوشمند چاه آب و استخرها
- دوربین مدار بسته
- ردیابی پرسنل و ادوات کشاورزی
- کنترل کارکرد پرسنل با استفاده از سیستم های رادیو فرکانس
- کنترل هوشمند تردد
- تعریف سناریو های مختلف جهت آبیاری
- سیستم اعلام و اطفاء حریق
- سیستم کود دهی هوشمند
- سیستم هوشمند تغذیه حیوانات
- سیستم هوشمند زمانبندی و اجرای فرامین مختلف در مزرعه
- سیستم هوشمند الگوبرداری از رفتار افراد
- کنترل یکپارچه مزرعه هوشمند به وسیله ی اینترنت و از طریق وب و تمامی گوش های هوشمند
- پشتیمانی 24 ساعته شرکت آرکا 

خدمات مرتبط